Отпушване на канали и отходни ями

В онези населени места където няма изградена улична канализация, за отходната вода се предвиждат септични ями, които според новите екологични норми се построяват напълно херметизирани и се изпомпват, като се напълнят и не могат да се утаяват. Вътре в сградата на вертикалния
канализационен клон се поставя ревизия за отпушване на канали и промиване на канала до септичната яма. При положение че, разстоянието от сградата до ямата е по-голямо, отвън е правилно да се монтира ревизионна шахта.

Със влизането на новите правила за херметизация на ямата се налага често изпомпване или монтаж на малка пречиствателна станция и отвеждане на водата до най-близкото дере. Преди да влезнат новите правила, отходните ями са се правили със суха зидария, като отдолу се е поставял дренаж то по-едри камъни, като първи слой и втори от по ситни. Отходната яма може да се направи и от няколко камери за да има по голяма попивност.  Сега се изграждат от бетон, за да не се просмукват в почвата. Канализационната тръба се включва по възможност най-високо в ямата, за да не се прави много дълбок изкоп при изграждането й. Отгоре се оставя отвор за изпомпването и за ревизиране на канала от инспекцията по отпушване на канали и изпомпване на септични ями.

Изпомпването на отходната яма се прави навреме, като по-този начин канала се запазва чист от отпадъци или мазнини, които полепват по тръбите и запушват канализацията. Ямата отгоре се засипва със земен пласт дебел около тридесет до петдесет сантиметра, за да не замръзва през студените земни дни, като топлината е благоприятна за процесите на разлагане на органичните вещества. Прието е обемът на отходната яма да се определя в съотношение четири пъти по-голям от двадесет и четири часовия разход на вода, но може и да бъде и по-голям. Към този обаче обем е необходимо да се предвиди и обемът на утайките, за срок от половин година или една година.

Поддръжката на канализацията и отходната яма са важни за правилната експлоатация на системата. Доста фирми които се занимават с отпушване на канали извършват и изпомпване на септични ями със специални машини.

Вашият коментар