Отпушване на канали и канализационна поддръжка

За да работи ефективно една канализационна система трябва да бъде добре поддържана с навременни ремонти на каналите и ревизионните шахти. При запушване на канала, бързо да се извиква майстор по отпушване на канали който освен да отпуши канала да установи причината за запушването. През даден период от време да се наблюдава работата на канализацията като се следи за:

Състоянието на ревизионните шахти, тяхната цялост, има ли счупени пръстени или дупки в зидарията както и цялостта на тръбите и на капаците. Ако се установят каквито и да е било от изброените нередности е добре те да се отстранят своевременно и професионално от специалист по отпушване на канали и канализационна поддръжка. Хубаво е да се прегледат водосточните решетки /ако има такива/, и при нужда да се почистят или ремонтират за да не попадат в каналите пръст и предмети които ще задръстят канала. Преценката тука е на собствениците на канализационните системи да преценят кои действия могат те да извършат и за кои да потърсят професионална помощ. Стопанисването, поддържането и начина на ползване на канализацията са предпоставка за нейната добра и безаварийна работа. Безстопанствеността, безотговорността и неправилно ползване на канализацията ще доведат неизбежна до по големи проблеми, и за тяхното отстраняване ще са необходими допълнителни средства.

При възникнал проблем с каналите /а и не само тогава/, е необходима професионална помощ – техник занимаващ се с отпушване на канали и ремонт на канали. Вредни за канализацията са горещите води, нефтените продукти и производните им. Там където има сервизи, ремонтни работилници, предприятия които използват тези продукти трябва да имат изградени специални уловители които да предпазват канализацията от попадането им. При установяване на попаднали в канала нефтени продукти, трябва да се сигнализират веднага надлежните органи, дори и при отпушване на канали да се забележи. След премахването им, канализацията подлежи на промиване и почистване с по голямо количество вода.
Канализацията отделя отровни газове и такива които предизвикват задух, затова трябва да се работи много внимателно и предпазливо. Когато се влиза в шахтите, особенно по-дълбоките е добре преди това да се проветри шахтата и тогава да се влиза в нея с необходимото предпазно облекло. За да се проветри по-бързо шахтата може да се отворят и двете съседни шахти.

При чести запушвания на канализацията е необходимо да се установят причините. Например: на едно и също място ли се запушва канала, с какво се е запушил, има ли счупена тръба и т.н. Предлагаме ви професионално отпушване на канали, ремонт на канали и диагностика на канализацията ви.