Преливници, канализация

канализацияПреливния канал/авариен/ в пречиствателното съоръжение има за цел прехвърли канализационните води от станцията в приемателя, когато по-ред причини помпените съоръжения не могат да поемат отпадните води и да ги обработят. Този преливник канален е необходим за да се предотврати запълването на сградата и съоръженията в нея, както и блокирането на оттока от канализационната мрежа и покачването на отпадните води в подземните етажи на сградовия фонд на населеното място.

Което ще доведе до безпричинно търсене на органите с компетенция отпушване на канали за целия район. Преливния канал трябва да се изгражда вследствие на разрешение от здравните органи. Този преливен канал е на такава кота че, да предпазва помещението и апаратурата от заливане а от там и до увреждане. Ако обаче има забрана от такъв канален преливник, в помещенията е необходимо да бъдат инсталирани мощни помпени съоръжения на течно гориво, за тази цел. Проходимостта на тръбната инсталация съпътстваща помпите, трябва периодически да се прави профилактика, отпушване, почистване и т.н.

Тези помещения и съпътстващите ги басейни за отпадна вода се изграждат с различни размери в зависимост броя на обитателите на населеното място. Като се изчислява по определени норми за водно потребление на глава от населението, както и базата от промишлените и дъждовни води от определена площ. Всички дружества с отделните служби /канализация, водопровод, отпушване на канали и др./ предоставят и съхраняват техническите данни. На основания на тези данни се установява размера на басейна, както и от общия идващ обем отпадна вода по кубатура за период от едно денонощие. Размера се определя и от още един показател а той съотношението между идващата вода и изпомпваната вода. От мощността на помпите също зависи обема на отпадния басейн, колкото са по-мощни токова и обема ще бъде по-малък.

Помпите действат автоматично в зависимост от нивото за което са регулирани. Може да се инсталират и по-мощни помпи които да се включват при по-високо ниво на отпадните води, когато обема на отпадната вода се увеличи съществено. Изправността на всички съоръжение се контролира от техническите служби /ел.инсталация, отпушване на канали, монтьори и т.н./.