Отпушване на канали София

Фирмата ни предлага отговорно и съвестно отпушване на канали София за фирми и частни клиенти. В тази статия ще ви запознаем с основни причини, поради които канализацията е обект на запушване.

За правилните експлоатация и поддържане на канализационната мрежа от голямо значение е правилното й проектиране и изпълнение. Първото условие може да се смята за изпълнено още при одобрение на проекта, а за второто от особено значение е контрола на съответните органи. Трябва да се следи от тази служба за правилното изпълнение на работите съгласно одобрения проект, а именно:
– Правилно трасиране на мрежата.
– Спазване на проектните квоти.
– Качество на строителните материали.
– Правилно полагане, изпитване и засипване на каналните клонове.
– Добро изпълнение на разните съоръжения, замазки, фугировки, снадки на муфите и др.

При спазване на горните изисквания отпушване на канали ще бъде рядко явление. Но трябва да отбележим, че преди пускане в експлоатация на каналната мрежа трябва да се отстранят всички евентуално допуснати дефекти.

Следващия проблем идва от самата експлоатация, тъй като дори и правилно изградената канализационна мрежа, няма да устои, да не се запуши предвид обстоятелството, че канализацията е мястото, където изхвърляме всякакви предмети и отпадъци, които неизбежно ще задръстят канала. Попадането на твърди предмети в канала или на строителни смеси като цимент, теракол, бетон и прочие може да провалят опитите на майсторите по отпушване на канали, което значи ремонт на канализацията и отделяне на повече средства.

Предлагаме ви някои мерки за правилна експлоатация на каналната мрежа:
– Контрол за правилното използване на канализацията.
– Поддържане на правилното функциониране на мрежата: промиване и прочистване, както и отпушване на канали, да става от майстори професионалисти.
– Навременни ремонти на канализацията и бързо отстраняване на евентуални аварии.
– Преглеждане на ревизионните шахти: при нужда, ремонт и почистване.

На следващо място е неправилно изградената канализационна мрежа или участък от нея. Това са недостатъчен наклон или обратен наклон /денивелация/, неправилни връзки на тръбите, свързване на канализационните клонове с неподходящ ъгъл. При установяване денивелация на каналите, трябва да се замери участъка и да се установи възможно ли е да се възтанови канализацията с подходящ наклон. Фирмата ни извършва професионално отпушване на канали в София, както и ремонт на канали. Надяваме се че, сме ви били полезни.