Канализация София

Предвид местоположението на канализацията, тя се дели на улична, сградова, вътрешно дворна и през комплексна. Канализацията има различни стопани които се грижат за нейното поддържане и стопанисване. Уличната се поддържа и стопанисва от вик дружеството /различно за населеното място/, като за тяхна сметка са всички ремонти и отпушване на канали до първа ревизионна шахта в имота. От там нататък всички възникнали проблеми свързани с каналите се решават от собствениците или ползвателите на имотите. За всеки спорен въпрос има издадена наредба на МРРБ, която регулира тази тематика.

Улични канали – те събират фекалната вода от отделните имоти чрез канална мрежа в по-голям канализационен колектор като ги отвеждат до причиствателна станция или река, море и др. Уличната мрежа се състои от канални тръби с различен диаметър в зависимост от това, какво количество фекална вода поемат, като размера се увеличава с увеличаване на количеството приета вода. Съществува нормативна база по която се изчисляват диаметрите на каналните тръби. Както се спомена по-горе тази част от канализацията се стопанисва от дружеството което извършва  отпушване на канали и почистване на каналните шахти. Добре изградената улична канализация трябва да дава възможност на лесна поддръжка и удобна инспекция във всяко едно отношение за да функционира без аварии.

Канализацията в сградата е сградната мрежа която приема фекалната вода от отделните домакинства, помещения /Жилищни и не жилищни/ и ги отвежда към уличната мрежа. По размери на тръбите те са по-малки до Ф 150 мм /но пак зависи от консуматорите/, ако обаче се наложи отпушване на канали в този участък на канализацията, то е изцяло за сметка на потребителите. Какво е характерно за тази част от мрежата – трябва да има ревизионни шахти в подземната част и ревизионни отвори в надземната, от които да се извършва инспекция на каналите при нужда. Вертикалните щрангове трябва да бъдат изведени на покривната част на сградата за вентилация на каналите в противен случай, това ще доведе до вакуум който ще измуква водата от сифоните и ще нахлува миризма на канал в помещенията. Добре би било ако вертикалният щранг няма чупки в надземната част, тъй като при попадането на тежък предмет, ще счупи тръбата.

Вътрешно дворна канализация – това е онази част, която събира дъждовните води от двора, като ги отвежда или към уличната мрежа или към сградната канализация. В нея се изграждат и отточни решетки които да задържат пясъка и калта /а и не само тях/, и тогава чистата вода да преминава в каналите. Ако един път или два пъти годишно тези решетки се почистват, тогава няма да има отпушване на канали и ще се спестят средства. Ако обаче те не се почистват може да са стигне и до ремонт на каналите. По добре е ако тази част на канализацията е отделена от сградната.

През комплексната или квартална канализация е тази която събира водата от отделните комплекси или райони на населените места и ги отвежда до пречиствателната станция. Изградена е от големи канализационни колектори при които поддръжката се състои в това да се почистват редовно, при тях запушването е рядко /предвид големината/, но ако се наложи се използват камионите за отпушване на канали с вода под налягане.