Отпушване на канали и необходимост от събирателни шахти

Събирателните шахти за отпадни канализационни води се употребяват за да регулират нивото на фекалната вода, когато количеството е завишено. Тези шахти поемат част от водата и я задържат до спадане на дебита в каналите, и го пускат след това отново в канализацията. Тези шахти се поддържат винаги чисти от персонала по отпушване на канали, като се следи периодически работата им. При различните условия на каналната мрежа, може да се инсталират помпи, които при повишаване на нивото на водата да я изпомпват и отвеждат в подсигурителните шахти.

Тези шахти са в полза когато дебита на отпадната вода за денонощие не надхвърля десет хиляди кубика. При по-голям дебит на фекалната вода, вместо изравнителни шахти се ползват големите колектори които играят ролята на изравнители в канализационната система. В такива случаи този тип шахти не са необходими и не се изграждат нито се предвиждат. Тези шахти които служат като резервоари, са с такъв обем, който да може да поеме придошлата отпадна /дъждовна/ вода, да я задържи за необходимото време и след това да я върне обратно. Поддръжката на инсталацията и шахтите се извършва както казахме от колектива по отпушване на канали, която наблюдава работата на мрежата.

През коя част от денонощието, дебита в каналите се увеличава, няма изследвания, но се предполага че вечерните часове и по-малко сутрешните, повишават нивото на отпадните води за битовите потребители, а за промишлените зони това не може да се каже, тъй като повишението на нивото е свързано с потреблението на вода според производствените мощности. Потреблението на чистата вода е фактор, който може да даде информация за отпадните води, както и отводняваната дъждовна площ.

При определяне вместимостта на шахтата, се съобразяваме с някои особености:
– Времетраенето на отпадната вода в нея трябва да е кратковременно, така че да не се получава утаяване, и избягване на процес на гниене на отпадъците.
– Вместимостта на шахтата да бъде в съотношение с водния дебит за времето на протичане равно на шест минути.
– Когато в мрежата има монтирани и помпи те трябва да са съобразени с горе-посоченото време, за включването им.
– Помпите да са в синхрон, и да поддържат определено ниво, която да предпазват шахтите от препълване и преливане.
Много е важно и групата по поддръжката да са запознати с действието на тези съоръжение и да имат под ръка необходимата апаратура за отпушване на канали и ремонт на помпите.