Отпушване на канали и мярка за определяне размера на каналите

Мярката за определяне на диаметъра на каналите е в действие тогава, когато се определя сечението на тръбите при разделна канализация /правилно избрания диаметър, помага да се предпазим от отпушване на канали София и периодични запушвания/. Когато се определя количеството водно потребление за дадения обект, се работи по точно определени диаграми, като се ползват данните. Когато се определя размера на тръбните канали за смесена канализация за фекални води се установява коефициент равняващ се на единица. Когато обаче става въпрос за скоростта на каналната вода за фекални води в различни райони при смесена канализация, се използват индивидуални подходи и диаграми, в съответствие с особеностите на терена, както и от уредбата за отпушване на канали и обслужване на системата. При запушена канализация – тел – 0894 837 707!

В други страни определяне на диаметъра на каналите за фекални води се изчислява като се взима една четиринайста от обема на средния очакван дневен разход на вода от един човек. На тази основа се взима коефициент доближаващ се до едно цяло и седемдесет и две, като обаче се допуска увеличение до сто пъти в случай на обилно дъждовалене и подпочвени води вливащи се в каналите на мрежата.
Трябва да се вземе предвид, че присъединяващите се подпочвени води към канализацията са с много малък дебит, при положение, че дълбочината на канализационната система е сравнително малка, до пет метра и в много редки изключения до десет метра. Този дебит е в порядъка на нула цяло и едно, до нула цяло и три, литра на секунда от един хектар площ и в изключителни случаи при голям дебит на подпочвени води и на по-дълбоко положена канализация, може да стигне нула цяло и пет литра на секунда от хектар.

От индустриалните зони идват фекални и индустриални мръсни води, които имат своя мрежа за отпушване на канали и почистване на отпадната вода преди присъединяването им към уличните канали. Понякога те са много силно замърсени и преди пречистването им не бива да се пускат в уличната канализация.

Обикновено за индустриалните зони и по точно за канализационната им мрежа, има малко полезна литература, затова трябва да се подхожда индивидуално към всеки обект, като се вземат предвид всички особености на производствената вода, химичния състав на отпадната вода и т.н. Тези зони ако е потребно трябва да имат собствени пречиствателни станции, съоръжения за отпушване на канали
и други. Проектите на действащи такива зони ако не са съобразени с екологията, трябва да се променят.

Едно мнение за “Отпушване на канали и мярка за определяне размера на каналите”

Вашият коментар