Отпушване на канали

В днешно време канализацията е една от важните придобивки за обществото и нейното проектиране и изграждане са от значение за добрата експлоатация. Безспорно е, че не работеща запушена канализация създава неудобства и проблеми за обществото, но навременните действия, като намиране на фирма за отпушване на канали ще реши проблема ви.

При проектиране и изграждане на канализацията трябва да се вземе предвид наклона, да се избягват по възможност острите чупки, както и да се изграждат ревизионни шахти и отвори на подходящите места, от където специалистите по отпушване на канали да отстраняват запушванията.

Добре херметизираната канализация ще предпази навлизането в нея на пръст, корени и т.н., но в случай, че това вече е станало, и корените са запушили канала, професионалната техника за отпушване на канали разполага и с уред за рязане на корените, стига тръбите да не са разместени повече от допустимото.

Освен добрият проект и правилното изграждане на канализацията е необходимо и правилна експлоатация, тоест канализацията не бива да се използва за изхвърлянето на всякакви отпадъци, а да се ползва само по предназначението и. Когато канализацията се използва не по предназначението и, тогава запушванията ще са чести и ползването на услугите на фирмите за отпушване на канали, неизбежно.

От казаното дотук можем да заключим, че както изграждането на канализацията така и нейното ползване са от значение за добрата работа на каналите.отпушване на канал

Канализация и отвори за уреди за отпушване на канали

При направа на канализацията, още при самият изкоп е добре да се даде наклон за полагане на тръбите, като за целта покрай изкопа се набиват клинове на определени разтояния, които са нивелирани с подходящия наклон по плана. От тези клинове се проверява наклона в изкопа и така се подготвя за тръбите. Специалните места на които ще се изградят шахтите с отворите за уредите за отпушване на канали, се планират на точните места и разстояния съгласно проекта. Преди да се поставят тръбите се прави легло на тръбите от земновлажен бетон след което се полагат тръбите и се завиват с мека пръст или пясъчен кожух  и отгоре се засипва изкопа. При полагане на тръбите се внимава да не се счупят или наранят /ако има такива се подменят/, за бетонни и каменинови тръби снадките при муфите добре се подмазват а отвътре се прекарва тампон ако има избил разтвор от замазката.

Ако последното не се направи от строителите, по време на експлоатацията тези „мустаци“ от разтвор ще създават проблеми, като отпадъците ще се наслояват там и ще запушат канала. При отпушване на каналите, техниката разбива тези „мустаци“ /ако не са голями/, и канала започва да функционира нормално. Шахтите са мястото където канализацията прави завои, или мястото където се променя диаметъра на тръбите, те са и мястото от където се отпушва канала. При монтаж на ПВЦ тръби за канализация, някои то тях имат гумени пръстени на муфите, които при монтаж е да се намажат с веро за да се сглобят по лесно една в друга.

Ако на муфата няма гумичка се намазва с лепило за ПВЦ тръби и се сглобяват. Има и бетонни тръби които са без муфи, сглобката се извършва с готови муфи които се закупуват допълнително. Бетонните тръби са добри когато се полагат на улици, тъй като могат да се монтират на по малка дълбочина  и няма да се повредят от натиска от уличното платно при преминаването на товарни автомобили, но са тежки и по трудоемки при монтажа. Най подходящи са ПВЦ тръбите, удобни за работа, леки за монтаж, като има и с различна дебелина, което може да позволи и на по плитки места да се монтират.
На линка в блокрола ще намерите фирма за отпушване на канали за София град и областта.